Co należy zrobić, aby zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po pracowników z Ukrainy. Wynika to z wielu czynników: przekonaniu o ich pracowitości, bliskości kulturowej oraz braku kandydatów na dane stanowisko wśród Polaków. Zastanawiasz się, co należy zrobić, aby zatrudnić pracownika z Ukrainy? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Którzy obywatele Ukrainy mogą legalnie pracować w Polsce?

Pracodawcy mogą zatrudnić obywateli Ukrainy, którzy przebywają legalnie w Polsce i mają ważny tytuł pobytowy albo przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w okresie od 24 lutego i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Ponadto za obywatela Ukrainy uznaje się małżonka obywatela Ukrainy, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył na terytorium polski w związku z działaniami wojennymi.

Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika z Ukrainy

Pracodawca zatrudniający pracownika z Ukrainy powinien powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Takie zgłoszenie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę lub oświadczenia. Obywateli Ukrainy można zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy przez agencję pracy

Jeśli chcesz zatrudnić w swojej firmie pracowników z Ukrainy, dobrym pomysłem będzie skorzystanie z usług agencji pracy, takiej jak nasza. Mamy bogatą bazę sprawdzonych i zmotywowanych kandydatów gotowych do natychmiastowego podjęcia zatrudnienia na różnych stanowiskach. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twój nowy pracownik techniczny, produkcyjny czy magazynowy będzie dysponował odpowiednimi umiejętnościami i chęcią do pracy. Ponadto zajmiemy się za Ciebie wszelkimi kwestiami formalnymi i zapewnimy wsparcie ukraińskojęzycznego koordynatora. Zgłoś się do nas i powiedz, jakich pracowników poszukujesz, a szybko przedstawimy Ci odpowiednich kandydatów.