Jak od strony formalnej wygląda wynajem pracowników?

Wynajem pracowników, zwany także leasingiem, zdobywa coraz większą popularność wśród polskich pracodawców. Pozwala szybko zwiększyć liczebność załogi w okresie wzmożonej produkcji czy znaleźć zastępstwo dla specjalisty, który przebywa na długim zwolnieniu lekarskim albo urlopie macierzyńskim. Wyjaśniamy, jak wygląda wynajem pracowników od strony formalnej.

Wynajem pracowników a polskie prawo

Terminy „wynajem pracowniczy” i „leasing pracowniczy” nie pojawiają się w polskim prawie. W zależności od sytuacji stosuje się do nich różne akty prawne:

  • w przypadku wynajmu pracownika od agencji pracy tymczasowej – ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
  • w przypadku wynajmu pracownika od innego pracodawcy – artykuł 174 Kodeksu pracy, który mówi, że pod warunkiem zgody udzielonej na piśmie pracodawca ma możliwość udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu, by ten mógł wykonywać pracę w innej firmie.

Umowa leasingu pracowniczego musi zawierać dane stron, czas trwania urlopu w firmie macierzystej, opis lub nazwę stanowiska oraz szczegółowy zakres obowiązków.

Wynajem pracowników za pośrednictwem agencji krok po kroku

Wynajem pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej obejmuje następujące kroki:

  1. Firma poszukująca pracowników zgłasza się do agencji pracy tymczasowej, określa swoje wymagania, a strony podpisują umowę.
  2. Agencja poszukuje kandydatów spełniających określone wymagania i przedstawia ich klientowi.
  3. Pracodawca analizuje CV kandydatów wyłonionych w procesie rekrutacji i wybiera najlepszych. W razie potrzeby może spotkać się z wybranymi aplikantami.
  4. Pracownik rozpoczyna pracę w firmie klienta.

Zaletą wynajmu pracowników przez agencję pracy tymczasowej jest brak konieczności przejmowania się formalnościami. Prowadzenie dokumentacji personalnej, dbanie o badania lekarskie czy wypłacanie wynagrodzenia leży po stronie agencji.