Kto odpowiada za opłacanie zatrudnienia wynajmowanego pracownika?

Wynajem pracowniczy, zwany także leasingiem, to coraz częstsza praktyka na polskim rynku pracy. Polega na oddelegowaniu pracownika zatrudnionego przez jedną firmę do wykonywania określonych obowiązków u innego pracodawcy. Z leasingiem pracowniczym wiążą się obowiązki finansowe, które muszą zostać dopełnione przez strony umowy. Kto odpowiada za opłacanie zatrudnienia wynajmowanego pracownika?

Dwie formy wynajmu pracowniczego

Wynajem pracowniczy może przyjąć jedną z dwóch form. Pierwszą z nich jest wypożyczenie pracownika od innego pracodawcy na określony czas. Na ten okres pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy bezpłatny urlop. Nowy pracodawca podpisuje z wynajmowanym pracownikiem umowę o pracę na czas określony lub umowę o pracę tymczasową.

Druga, znacznie popularniejsza forma leasingu pracowniczego polega na wynajmie pracowników z agencji pracy tymczasowej. W takim przypadku agencja wypożycza zatrudnionego przez siebie pracownika innej firmie na podstawie jego pisemnej zgody. Nowy pracodawca nie zawiera z pracownikiem żadnej umowy.

Forma wynajmu pracowniczego a wypłata wynagrodzenia

To, kto odpowiada za wypłatę wynagrodzenia wynajmowanego pracownika, zależy od formy, jaką przyjmuje wynajem pracowniczy. Jeśli umowa zawierają dwaj pracodawcy, wypłatą wynagrodzenia pracownika zajmuje się leasingobiorca, bo staje się jego nowym pracodawcą. Jeżeli umowa jest podpisywana między zatrudnienia wynajmowanego pracownika, za wypłatę wynagrodzenia odpowiada agencja pracy tymczasowej, ponieważ – jak wspomnieliśmy powyżej – nowy pracodawca nie podpisuje umowy z pracownikiem.

Na barkach agencji pracy tymczasowej, która użycza swoich pracowników innym firmom, spoczywają także inne obowiązki, takie jak odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, prowadzenie list obecności czy dbanie o badania lekarskie pracownika. Dzięki temu, że leasingobiorca nie musi się nimi zajmować, jest to dla niego bardzo korzystna forma pozyskiwania nowych pracowników.